Hvordan har du det?
Er du der du ønsker å være i livet eller i din jobb?

Igjennom coaching blir det tydelig for deg hvor du ønsker deg. I løpet av prosessen mot målet blir du mer bevisst deg selv, dine mønstre & utfordringer.

Coaching er en løsningsorientert prosess. Vi fokuserer på nåtid og fremtid. Utgangspunktet er å ta det neste skrittet i din utvikling, hente frem de av dine ressurser som av en eller annen grunn ikke har fått blomstre ennå.
Dette kan være på alle livets områder.

Kort oppsummert er coaching en-til-en samtaler og en prosess for å definere nå-situasjon (A), ønsket situasjon eller mål (B) og prosessen fra A til B. Vi setter tydelige mål og en plan for å realisere dem.

Hva er coaching?

Fundamentet for coaching er at kun DU vet hva som er riktig for DEG. Coaching er dermed ikke rådgivning eller mentoring. Som coach gir jeg ingen råd eller anbefalinger. Jeg stiller deg virkningsfulle spørsmål og benytter teknikker som leder deg videre i din prosess. På denne måten finner du frem til dine svar og de ressurser du trenger for å ta ditt neste steg.

Jeg benytter NLP teknikker som er kraftfulle for å oppnå raskere resultater og lede deg videre i din utvikling. Hvis det er noe du virkelig ønsker i livet ditt, og du har ikke oppnådd det allerede, så er det som regel en dypere grunn til at du «sporer av» på veien. Coaching prosessen hjelper deg med å bryte uhensiktsmessige mønstre og hente frem de ressurser du trenger for å komme dit du ønsker deg. Du kjenner eierskap til prosessen.

Hva kan coaching gi deg?

 • Definere spesifikke mål og nå dine mål
 • Bedre måloppnåelse i teamet
 • Mindre stress, en følelse av mestring
 • Få definert dine verdier eller karriere verdier
 • Klarhet & innsikt i deg selv, dine reaksjoner og handlingsmønstre
 • Hjelp til å ta viktige valg & beslutninger
 • Løse opp i følelser/blokkeringer som hindrer deg i å nå dine mål
 • Mer harmoni i livet og bedre relasjoner
 • Karriereplan
 • Bedre livskvalitet!!
 • Bli en bedre leder

Jeg har selv benyttet personlig coach ukentlig, i mer enn et år, før jeg startet utdannelse som coach. Det var uten tvil den beste investeringen jeg har gjort i mitt liv.

Min coach utdannelse er både fra Handelshøyskolen BI og NLP basert. NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og er teknikker som bygger på kognitiv og positiv psykologi. Det arbeides med hensiktsmessige tanke og adferdsmønster.

Er Coaching noe for deg eller ditt team?

En Coaching prosess kan være innenfor alle livets områder og alle livets tema! Utbrenthet, utfordringer, parforhold, sortere tanker, livskvalitet, jobb & utdannelse. Utgangspunktet er ønsket om å endre noe i eget liv, enten det er utfordringer eller ønsket om å oppnå noe.

Kjenn etter hva som er riktig for deg og om du føler deg klar for positive endringer i livet ditt. Ring meg gjerne for en uforpliktende samtale!

Jeg tilbyr ledercoaching, medarbeider coaching og personlig coaching.

Vi vil fortelle litt om den mirakuløse sammensetningen av konsentratet: Produktet inkluderer de viktigste feromonene – kapulin (3,0 mg), androstenol (1,0 mg) og ekstrateenol (1,0 mg), som bidrar til det ekstra unntaket av partnere, så vel som så flere oplysninger som Oksytocin og nevropeptid, forårsaker euforiforhold og angriper seksuell lyst. Når du bruker konsentrert, vil ingen selvfølgelig falle til de smale bena fra modige dødsfall, men det vil sikkert påvirke mer delikat.