Goal Mapping har fokus på muligheter.

Teknikken er et mentalt verktøy. Den kombinerer styrken både fra vår venstre hjernehalvdel og vår høyre hjernehalvdel. Vi utnytter med andre ord en større del av hjernens kapasitet. De tradisjonelle metoder er venstrehjerne orientert, mens utnyttelse av kapasiteten i vår høyre hjernehalvdel er betydelig mer effektfull. Når du har lært metoden kan du benytte den på alle livets områder og du har gratis tilgang til malen som legges til grunn.

Over 3 millioner brukere innenfor bedrifter og privatmarkedet. Hva kan Microsoft, Siemens, British Telecom, Coca Cola, Disney, McDonalds, Walt Disney og over 600.000 studenter/skolebarn ha til felles med deg og din bedrift?

Er Goal Mapping Workshop noe for deg eller ditt team?

 • Har du definert ditt mål?
 • Når du dine mål?
 • Kunne du tenke deg å bli en enda bedre leder, kollega, far, partner eller venn?
 • Vil du ha bedre salgsresultater?
 • Vil du bidra til at ditt team får bedre resultater?

Goal Mapping har fokus på muligheter. I løpet av workshoppen skapes det visjoner. I tillegg utarbeides mål med en personlig handlingsplan.

Temaer & hva en Goal Mapping Workshop bidrar til

 • Inspirasjon!
 • Klarhet i forhold til ditt mål
 • Utarbeidelse av ditt mål som du tar med deg «hjem»
 • Strategier til å håndtere endringer som skjer i livet ditt
 • Strategier for hvordan være produktiv, konstruktiv og effektiv
 • Hvordan skape arbeidsglede
 • Hvordan håndtere negative tanker
 • Gjennomgang av 7 universelle prinsipper for å oppnå suksess
 • Innblikk i hvordan hjernen vår fungerer ifht positiv psykologi

I løpet av workshop’en vil den enkelte kursdeltager lage sin egen Goal Mapping. Du får kunnskap om et verktøy du kan benytte for resten av ditt liv!

 Goal Mapping – Det mest kraftfulle verktøy til måloppnåelse

Mange av oss har lært hvordan et mål skal defineres og har sannsynligvis vært borti modeller som SMART metoden og andre. Dette er gode verktøy som hjelper oss med å bli spesifikk på hvilket mål vi har, som gjør at vi kan vite eksakt hva vi skal oppnå og når det skal skje.

Goal Mapping har en annen tilnærming og min erfaring er at det «booster» evnen til måloppnåelse.

Teknikken er et mentalt verktøy. Den kombinerer styrken både fra vår venstre hjernehalvdel og vår høyre hjernehalvdel. Vi utnytter med andre ord en større del av hjernens kapasitet. De tradisjonelle metoder er venstrehjerne orientert, mens utnyttelse av kapasiteten i vår høyre hjernehalvdel er betydelig mer effektfull. Når du har lært metoden kan du benytte den på alle livets områder og du har gratis tilgang til malen som legges til grunn.

For å forstå fundamentet for Goal Mapping teknikk og tankegang er det vesentlig å få på plass filosofien som ligger til grunn. Bevisstgjøring av din tankegang, er glasset halvfullt eller er det halvtomt? Vi får innblikk i hvordan vår hjerne fungerer når vi har klarhet i hva vi skal oppnå. Vi lærer om hvordan hjernen benytter filtre for å håndtere all informasjonsmengde rundt oss til enhver tid. Målet er å utnytte disse filtrene, slik at vi oppdager muligheter som gagner oss i forhold til våre definerte mål.

I tillegg til å lære metoden som en måloppnåelses metode, så egner Goal Mapping Workshop seg også godt som en del av lederutvikling, teamutvikling eller salgstrening. Grunnen til dette er at den gir en forståelse av prinsipper som skaper suksess, og et innblikk i strategier for hvordan andre oppnår suksess på alle livets områder.

Veldig ofte gjennomføres workshopen som del av en teambuilding. Temaene som jobbes med, er relasjonsbyggende, utviklende både for individ og team – og ikke minst gøy!

Over 3 millioner brukere globalt innenfor organisasjoner, bedrifter, skole & universitet. Følgende er offisielle referanser for metoden: Microsoft, Siemens, British Telecom, Coca Cola, Disney, McDonalds, Walt Disney samt over 600.000 studenter/skolebarn.