Profile picture of Laila

Mitt navn er Laila Eirin…

Ut over å arbeide med online program, workshops og som coach, så har jeg brukt store dele min arbeidstid som leder og prosjektleder. Jeg har arbeidet som konsultent i eget selskap i 12 år.

Jeg har internasjonal erfaring fra 7 år i Martin Linge prosjektet som er en ny olje & gass installasjon i Nordsjøen. Jeg har i mange år ledet mindre team og store avdelinger i IT bransjen. Jeg har vært innom lederstillinger i entreprenørbransjen i form av etablering av barnehager nasjonalt. Jeg har vært salgssjef og markedssjef.

Jeg har vært styreleder i oppstarten av et mellomstort selskap og jeg har etablert og drevet mitt eget AS i mange år.

Som FAU leder ved en av landets største skoler, har jeg representert mange foreldre og elever over en 9 års periode.

Av formell utdannelse, så har jeg en Bachelor in Business Administration fra Handelshøyskolen BI og en Executive Master of Management med fagvalgene: Samspill og ledelse. Anvendt organisasjonspsykologi. Ledelse, makt og mening. Consulting. Jeg har en internasjonal sertifisering som NLP Master & Personal Coach samt studiet Coaching, Selvledelse og Emosjonell intelligens fra Handelshøyskolen BI. Prosjektledelse og Prosessledelse. Jeg er sertifisert Goal Mapping Practisioner og Passion Test Facilitator.

Jeg er nysgjerrig av natur og har deltatt på en stor mengde internasjonale konferanser og kurs. Jeg har tilegnet meg en god del kunnskap innen ernæring fordi det er fundamentet for prestasjon og livskvalitet. Energinivået må være på plass.

Et av mine livsmotto er «only if you live it, you know it». Det meste av det jeg lærer bort har jeg personlig erfaring med.

Jeg har gleden av å være mor og stemor. Jeg har vært gift i mange år og jeg har vært gjennom samlivsbrudd. Jeg har hatt mange livserfaringer, mange nydelig gode og andre krevende.

Jeg elsker livet i naturen, og hvert år har jeg gleden av å nå mange fjelltopper både i fjellsko, langrenn og Randone. Jeg har besøkt mange av verdens land og lar meg alltid fascinere av andre og nye mennesker. Jeg er spesielt takknemlig når jeg har gleden av å jobbe i multinasjonale miljøer.

Alt dette er deler av min reise og har uten tvil formet meg til dagens versjon av Laila Eirin.