Workshop “Create Right Values to be Happy@Work”

Denne workshop’en består følgende moduler:

Step 1: Finne dine karriere verdier
Step 2: Ranger dine verdier

Step 3: Definering av regler for dine verdier
Step 4: Evaluer dine verdier

Har du noen gang opplevd at en kollega har sagt noe som virkelig opprører deg?
Eller at andre reagerer på det du sier eller gjør, og du forstår ikke helt grunnen?
Eller konflikt situasjoner hvor dere rett og slett ikke er i stand til å forstå hverandre, selv om dere gjerne vil?

Jeg har opplevd viktigheten av å forstå verdier ut fra ulike perspektiver:

  • Som leder har jeg opplevd at misforståelser og konflikter bedre kan forstås og løses når vi er kjent med våre egne, og gjerne også andre sine verdier.
  • Som leder tilbyr jeg alltid mine team medlemmer å utarbeide sine karriere verdier fordi det er grunnstammen i å vurdere roller, sette mål og forstå seg selv. Mange ting faller på plass for de fleste!
  • Enkelte ganger er det behov for at vi endrer våre verdier, for å passe inn i en rolle eller stilling. Det kan være at vi har et sett med verdier som ikke støtter oss i forhold til hva vi ønsker å oppnå.
  • Når vi kjenner våre verdier, er vi i større grad i stand til selv å ta ansvar for å trives i jobben og føle oss tilfreds. Med andre ord, et godt verktøy til selvledelse!
  • Kunnskap om verdier er et godt verktøy for å oppnå den suksess man ønsker seg for et team eller som enkelt individ!

Den som vet mye om andre, er sikkert lærd,
Men den som forstår seg selv, har større innsikt.
Den som kontrollerer andre har sikkert stor makt,
Men den som er herre over seg selv, er endda mektigere.

Lao-tse, Tao Te King

Hva er verdier og hva trenger vi de til?

Verdier styrer det meste av det vi foretar oss. De er de mest kraftfulle motivatorer! De forteller oss hvem vi er og hva som er viktig for oss.

Verdiene våre kan være ubevisste. I alle fall inntil vi starter å utforske dem. De kan skape muligheter for oss, fordi de gir oss drivkraft. De kan også begrense oss. Hvis vi har verdier vi ikke ivaretar, føler vi oss ikke helt tilfredse eller i harmoni med oss selv. Vi kan oppleve at vi mister vår energi og føler oss utmattet. Eller opplever frustrasjon.

Våre verdier er våre ledestjerner. Når jeg kikker til stjernen, er det enklere å ta stilling til hvilken vei jeg skal ta. Kjennskap til mine verdier er essensielt når jeg skal sette mål og ta både små og store valg i livet. Omgivelsene våre opplever oss som mer ekte, tydelig og autentisk, når vi handler i henhold til våre  verdier.

De fleste av oss har en ide om hvilke verdier vi har. Min erfaring er dog, at de fleste er ikke bevisst sine verdier på et spesifikt nivå. Hvilke som er viktigst og hvilke som er mindre viktige. Vi finner som regel ikke ut av dette før vi bruker teknikker for å vekte dem mot hverandre.

Enda mer interessant er det å bli kjent med de verdiene vi ønsker å unngå. For de fleste er dette helt ukjent terreng og et område i oss selv vi ikke har oppdaget ennå. Det vi ønsker å unngå er ofte en mer kraftfull motivator, enn det vi ønsker å oppnå.

Jeg tør påstå at de fleste av oss har ikke verdiene fremst i hodet, når vi gjør små og store valg, setter mål eller velger vår jobb.

  • Verdier er et viktig tema!
  • Våre verdier er det som er viktig for oss.
  • Å ta ansvar for å ivareta våre verdier, er virkelig å gi oss selv livskvalitet!

Siden verdiene våre er ofte på et underbevisst plan så suser vi avgårde på autopilot og er ikke bevisst at vi faktisk foretar en del valg og vurderinger. Verdiene styrer våre handlinger. Siden verdiene våre er den sterkeste motivator, så påvirker de våre handlinger og har en massiv innflytelse på de resultater vi oppnår. Eller ikke oppnår!

Så når din kollega får deg frustrert eller sint, så er det også en anledning til å være takknemlig fordi det gir deg en anledning til å bli kjent med deg selv. Hvem du er.

Å bli kjent med våre verdier betyr at vi blir kjent med oss selv.

Values are the emotional states that we believe are important either to experience or avoid.

Anthony Robbins